S.NO

T.C. KİMLİK  NO

                        ADI

SOYADI

1

51*******66

MEHMET MUSTAFA

BAKAL

2

15*******66

SEZER

İNCE

3

13*******08

BEYAZ MURAT

PEKER

4

35*******08

MURAT

GÖLÇEK

5

37*******92

AHMET

BOYRAZ

6

10*******26

RAMAZAN

DAĞ

7

40*******68

MİTAT

GENÇ

8

66*******40

AYŞE

GÖKALTIN

9

22*******18

İSRAFİL

YILDIZHAN

10

23*******60

YAKUP

DAĞDELEN

11

39*******98

MUSTAFA

DAYANĞAÇ

12

24*******66

BEDRETTİN

DEMİR

13

39*******74

BÜLENT RECEP

MENGİ

14

33*******56

RAMAZAN

KAYA

15

34*******22

MERVE

HAN

16

42*******78

SÜLEYMAN SERHAT

BOZTEPE

17

15*******42

ALİ

UÇAR

18

32*******48

MUSTAFA

ANLI

19

62*******96

BURAT

CANPOLAT

20

22*******84

RAMAZAN

ÖZEL

 

 

GÖRME ENGELLİLER FUTBOL 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

 

 04-16 Kasım 2019 tarihleri arasında Malatya’ da açılacak olan Görme Engelliler Futbol 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursuna katılmaya hak kazanan kişiler aşağıdaki listede belirtilmiştir.

            Kursa katılma hakkı elde eden adayların, istenen evraklar ile  04.11.2019 tarihinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda kayıt yerinde hazır bulunmanız gerekmektedir. Kurs açılış ve kayıt işlemleri  09.00 - 12.30 saatleri arasında belirtilen Salonda yapılacaktır.

Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

a)      4 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)      Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti. - (Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)      E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)      Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- 

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

g)      1. Kademe  Antrenör Belgesinin Tasdikli Sureti (1. Kademe Antrenör belgesinin aslı veya tasdikli sureti.)

h)      Banka Dekontu

 

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

        NOT: Adayların başvuru sırasında istenilen belgeleri  E-Devlet kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

İrfan ÇETİNKUŞ tarafından yazıldı 1 Kasım 2019 Cuma 22:10:00 Categories: Futbol Futbol Futsal B2 - B3
Bu içeriği oyla 0 Oy