1. GENEL KURALLAR

1.1 Uluslar arası ağırlık kaldırma yarışması kuralları, Uluslar arası Ağırlık Kaldırma Federasyonu (IPF) tarafından en son kabul edilen kuralların aynısıdır, fakat görsel açıdan engelli olan sporcular için şartları daha uygun hale getiren değişiklikler istisnadır. Bu değişiklikler ilerideki sayfalarda ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Uluslar arası ağırlık kaldırma yarışmasının kuralları, Uluslar arası Ağırlık Kaldırma Federasyonu (IPF) tarafından en son kabul edilen kuralların aynısıdır, fakat görme engelli sporcular için şartları daha uygun hale getiren değişiklikler istisnadır. Bu değişiklikler ilerideki sayfalarda ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

1.2 Yukarıdaki uluslar arası kurallarda yapılan IBSA değişikliklerinin yanlış anlaşılması halinde metnin İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

2. SAĞLIK HUSUSLARI

2.1 GÖZİÇİ BASKI

Ağırlığın kaldırılması esnasında, göz içi baskının arttığı yolunda kanıtlar mevcuttur. Bu sebeple de tüm bireylerin, özellikle görme engelliliği doğrudan diyabete bağlı retina iltihaplanması ile ilgili olanların, ağırlık kaldırabilmesi için tıbbi açıdan sorunsuz olması gereklidir.

Ağırlığın kaldırılması sırasında göz içi baskıda artma olasılığını destekleyen kanıtlar mevcuttur. Bu sebeple de tüm bireylerin, özellikle görsel engelliliği doğrudan diyabete bağlı retina iltihaplanması ile ilgili olan, ağırlık kaldırabilmesi için tıbbi açıdan sorunsuz olması gereklidir.

3. ŞARTNAMELER

3.1 AĞIRLIKLAR

Yarışmada kaldırılacak olan ağırlıklar:

a) Squat

b) Bench-Press

c) Deadlift

3.2 SINIFLANDIRMALAR

Üç B sınıfı dikkate alınmayacaktır. Tüm yarışmacılar birlikte yarışacaklardır. Erkekler için bir ve bayanlar için bir ayrım olacaktır. Yarışma ayrıca yaşa göre kategorilere ayrılacaktır:

14-19 yaş arası

20-39 yaş arası

40-49 yaş arası

50 ve üstü

3.3 YAĞLAR

Yağ, gres veya herhangi bir yağlayıcı bir maddenin kullanılması kesinlikle yasaktır.

3.4 GİYSİLER

Ağırlık kaldırma kostümleri sadece bir (1) katlı esnek malzeme olabilir. Kıyafet, yelek, destek, iç çamaşırı, ayakkabılar v.b. konuyla ilgili daha ayrıntılı tanımlar IPF Kurallarında 1-5 ile 6; sayfa 13-14 ve 34'te verilmiştir.

3.5 SARGILAR

Destek olarak kullanılan sargılar IPF 1-7'de; sayfa 14-15'te betimlenmiştir.

3.6 EKİPMANIN YASAL BOYUTLARI

IPF Kuralı A-8 ve 9; sayfa 15'e bakınız.

3.7 YASAL AĞIRLIKLAR

IPF Kuralları 1-10-13; sayfalar 15-16'ya bakınız.

4. AĞIRLIK SINIFLARI KATEGORİLERİ

4.1 TAKIM OLUŞTURMA

Bölgesel, Dünya Şampiyonaları ve/veya Paralimpik Oyunlara yönelik olarak, farklı kategorilere yayılan, ağırlık başına iki kişinin düştüğü on bir (11) yarışmacıdan bir takım oluşur.

4.2 YARIŞMA KATEGORİLERİ

4.2.1 Erkeklerin aşağıda belirtildiği gibi on bir (11) yarışma kategorisi mevcuttur:

ERKEKLER

Tüm ağırlıklar 52 kg'a kadar

52 kg'dan 56 kg'a kadar

56 kg'dan 60 kg'a kadar

60 kg'dan 67.5 kg'a kadar

67.5 kg'dan 75 kg'a kadar

75 kg'dan 82.5 kg'a kadar

82.5 kg'dan 90 kg'a kadar

90 kg'dan 100 kg'a kadar

110 kg'dan 125 kg'a kadar

125 kg üzerindeki tüm ağırlıklar

4.2.2 Bayanlar için aşağıda belirtildiği gibi on (10) yarışma kategorisi mevcuttur:

BAYANLAR

Tüm ağırlıklar 44 kg'a kadar

44 kg'dan 48 kg'a kadar

48 kg'dan 52 kg'a kadar

52 kg'dan 56 kg'a kadar

56 kg'dan 60 kg'a kadar

60 kg'dan 67.5 kg'a kadar

67.5 kg'dan 75 kg'a kadar

75 kg'dan 82.5 kg'a kadar

82.5 kg'dan 90 kg'a kadar

90 (kg) üzerindeki tüm ağırlıklar

5. AĞIRLIK ÖLÇME

5.1 ZAMAN

Şampiyonalar sırasında, ağırlık ölçme işlemi yarışmanın başlangıcından itibaren iki (2) saatten fazla olmamak koşuluyla ve yarışmanın başlangıcından yarım (1/2) saatten daha az olmayacak şekilde yapılacaktır. (NOT: IPF Kuralı C-6: istisnalar için sayfa 18'e bakınız).

5.2 GİZLİLİK

Ağırlık ölçme işlemi bir sefere mahsus olarak gizli şekilde yapılacaktır. Ağırlık ölçme işleminin sonuçları, tüm ağırlık ölçme işlemleri tamamlandıktan sonra açıklanmayacaktır.

5.3 TAM AĞIRLIKLAR

Ağırlık kaldıranların ağırlıklarını kendi cinsiyetlerinde olan görevliler çıplak olarak ölçecektir. Giyilen tüm kıyafetlerin yasallığı ağırlık ölçme işlemi sırasında belirlenecektir.

 

 

 

6. YARIŞMA AĞIRLIKLARI

6.1 SQUAT

Ağırlık kaldıran ön taraftaki üçgenlerin üst tarafının en fazla 3 cm altında olan barların üstünde dik bir pozisyon almalı, omuzlar üzerindeki bar yatay olacak, eller barı tutacak, ayaklar platform üzerinde olacak. (NOT: IPF Kuralı D-Squat, 1-6; sayfa 19-20 ve sayfa 11-12'ye tam bir tanım, şartlar ve squatten diskalifiye olmak için bakınız).

6.2 BENCH PRESS
Ağırlık kaldıran bench'te anlatılacak olan pozisyonu alacaktır ve bu pozisyon ağırlık kaldırma sırasında sabit kalacaktır. Baş ve gövde (kalçalar dahil) bench üzerine uzatılır, ayakkabılar yerde düz olmalıdır. (Not: IPF Kuralı D Bench Press, 1-9; sayfa 20-21'e tam bir tanım, şartlar ve bench press'ten diskalifiye olma koşullarına bakınız)

6.3 DEADLIFT

Bar yatay olarak ağırlık kaldıranın ayaklarının önüne konulacak, her iki elle tercih ettiği şekilde tutacak ve dik durana kadar aralıksız bir hareketle ağırlığı kaldırılacaktır. (Not: IPF Kuralı D Deadlift, 1-2; sayfa 21'e tam bir tanım, şartlar vr bench press'ten diskalifiye olma koşullarına bakınız)

Bar yatay olarak ağırlık kaldıranın ayakları önüne koyulmalı, her iki elle tercihe bağlı şekilde tutulacak ve ağırlık kaldıran dik durana kadar aralıksız bir hareketle kaldırılacaktır. (Not: IPF Kuralı D Deadlift, 1-2; sayfa 21'e tam bir tanım, şartlar vr bench press'ten diskalifiye olma koşullarına bakınız)

7. YARIŞMA DÜZENİ

7.1 YARIŞMA DÜZENLEMESİ

IPF E, 1-2, 5, 9-13, 15-17, 19-21; sayfa 22-26'ya bakınız.

7.2 YARIŞMA SEYRİ

Normal koşullar altında, bar sürekli olarak yüklenir, ağırlık kaldıran en düşük ağırlığı kaldırır. Ağırlık kaldıran sporcu, belirtilen ağırlığı kaldırdığında, bar hiçbir şekilde daha hafif bir ağırlığa düşürülmeyecektir. Yarışmanın seyrini takip etmek ve kendi adlarının çağrılmasından itibaren bir (1) dakika içinde sıralarına göre ağırlığı kaldırmaya hazırlıklı olmak yarışmacı ve antrenörünün sorumluluğudur. (Not: IPF Kuralı E, 3-4; 6-8, 18; sayfa 22-25'e tam bir prosedür tanımı için bakınız).

8. HAKEMLER

8.1 SAYI

Hakemler üç (3) kişi olacaktır; bir(1) baş hakem ve iki (2) hakem daha olacaktır.

GÖREVLER

IPF Kuralları F, 2-16; sayfa 26-30'a bakınız.

9. BAŞARILI AĞIRLIK KALDIRMA KISTASLARI

9.1 ERKEKLERDE KATSAYILAR

Schwartz Formülü (SF): Ekim 1978 yılında gözden geçirilen Schwartz Formülü, katsayı tablosu olarak verilmiştir. Ağırlık kaldıran her sporcunun, vücut ağırlığı (BW) ile belirlenen bir katsayısı vardır. Tablo onda bir aralıklarıyla derecelendirildiğinden, iki değer arasına bir değer sokmak gerekli olabilir. Örneğin: vücut ağırlığı 74.5 ve 74.6 olan ağırlık kaldıran sporcuların katsayıları tabloda 0.6680 ve 0.6673'tür (eke bakınız). Bu sebeple de 74.55 kilogram olan ağırlık kaldıran sporcunun katsayısı 0.66765'tir. (Not: Ağırlığı daha fazla olan ağırlık kaldıran sporcuların katsayısını belirlemek için IPF Kuralları, Sayfa 5'e bakınız).

9.2 EN İYİ AĞIRLIK KALDIRAN SPORCU

En iyi ağırlık kaldıran sporcuyu belirlemek için, ağırlık kaldıran her sporcunun katsayısını toplam ağırlığı ile çarpın. Ortaya çıkan faktör Schwartz Formülü Toplamıdır (SFT). SFT'si en yüksek olan en iyi ağırlık kaldıran sporcu olarak kabul edilir.

Gençler, açık ve uzmanlarda en iyi SFT'si olanlara madalyalar verilecektir.

9.3 BAYANLARDA KATSAYI

Malone Formülü: Malone Formülü (MF) katsayı tablosu olarak verilir. Ağırlık kaldıran her sporcunun vücut ağırlığı (BW) ile belirlenen bir katsayısı vardır. Tablo onda bir aralıklarıyla derecelendirildiğinden, iki değer arasına bir değer sokmak gerekli olabilir.

9.4 EN İYİ AĞIRLIK KALDIRAN SPORCU

En iyi ağırlık kaldıran sporcuyu belirlemek için, ağırlık kaldıran her sporcunun katsayısını toplam ağırlığı ile çarpın. Ortaya çıkan faktör Malone Formülü Toplamıdır (MFT). MFT'si en yüksek olan en iyi ağırlık kaldıran sporcu olarak kabul edilir.

Gençler, açık ve uzmanlarda en iyi MFT'si olanlara madalyalar verilecektir.

10. ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KAYITLAR

10.1 KAYIT BAŞVURUSU

IPF Kuralı G, 1-0, sayfalar 30-32.

Yarışmanın direktörü, Spor Teknik Alt Komitesinin başkanı ile toplantı yapılmadan önce resmi kayıt başvurusu formlarını güvenli bir şekilde tutmakla yükümlü olacaktır. Boyutları 8 ½ X 11 inç olan (yaklaşık 28 cm), daktilo ile yazılmış, kopya ile çoğaltılmış veya diğer uygun bir şekilde çoğaltılmış formlar, resmi formları temsil eder nitelikte olmaları şartıyla kabul edilecektir. Direktör, bu formların hızlı bir şekilde hazırlayacak ve Kayıt Merkezine posta ile geri gönderecektir. Tüm ilgili bilgiler ve yazılı ifadeler başvuru formuna yazılır. Spor Teknik Alt Komitesi kayıt başvurularından sonra gerekeni yapacaktır.

Yarışmanın direktörü Spor Teknik Alt Komitesinin başkanı ile toplantı yapılmadan önce resmi kayıt başvurusu formlarını güvenli bir şekilde tutmaktan sorumlu olacaktır. Boyutları 8 ½ X 11 inç olan (yaklaşık 28 cm), daktilo ile yazılmış, kopya ile çoğaltılmış veya diğer uygun bir şekilde çoğaltılmış formlar, resmi formları temsil eder nitelikte olmaları şartıyla kabul edilecektir. Direktör, bu formların hızlı bir şekilde hazırlanması ve bunları Kayıt Merkezine posta ile geri gönderecektir. Tüm ilgili bilgilerin ve yazılı ifadeler başvuru formuna basılır. Spor Teknik Alt Komitesi kayıt başvurularından sonra gerekeni yapacaktır.

11. JÜRİ

11.1 ULUSAL YARIŞMALAR

Düzenleme Komitesi gerekli görmedikçe ulusal yarışmalarda bir jüri olmayacaktır