DAHA ÖNCE SİSTEMİMİZDE YAYINLANAN KULÜPLERİMİZE YÖNELİK AÇILACAK OLAN GOALBALL, FUTBOL, FUTSAL ANTRENÖRLÜK KURSU MÜRACAAT TARİHİ 05 ŞUBAT 2016 DA SON BULACAK OLUP KURSUMUZ DAHA ÖNCE BELİRTİLEN YERDE ( FiRST CLASS HOTEL) 12 ŞUBAT 2016 CUMA GÜNÜ 10:00 DA ÖZEL ÖĞRETİM ( TEKNİK TAKTİK) DERSLERİ BAŞLAYACAKTIR.

 

                TEMEL EĞİTİM DERSLERİNDEN MUAF OLANLAR 12 - 18 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA, TAMAMINA KATILACAKLAR İSE 12 - 24 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA KURS ALACAKLARDIR.

                TÜM KURSİYERLER (TEMEL EĞİTİMDEN MUAFLAR DAHİL) HAZIR BULUNACAKLARDIR. GOALBALL - FUTBOL,FUTSAL AYNI ANDA BAŞLAYACAKTIR.KURSİYERLER AŞAĞIDAKİ BELGELERİ HAZIRLAYIP KURSA GETİRMEK ZORUNDADIRLAR.

 

İSTENEN BELGELER

  1. 4 adet Vesikalık fotoğraf
  2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Tasdikli Sureti

     c) Adli sicil sorgulaması- (Aslı)

     d) Gençlik Hizmetleri ve Spor Il Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- (Aslı)

     e) Nüfus cüzdanı fotokopisi

     f) Sağlık Raporu

     g) Başka branşda Antrenörlük belgesi olanlar belgenin fotokopisi

    Yukarıda Kursiyerlerden istenilen evraklar Kurs Yöneticisine Eksiksiz olarak teslim edilecektir.

 

1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme engelli (B3 hariç) ve zihinsel engelli olmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak.

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis; 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihâle ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

f) Sporla ilgili her türlü disiplin ve ceza düzenlemeleri (7/1/1993 tarih ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre) ve Federasyon Ceza Talimatı kapsamında son üç yıl içinde bir defada 6 ay ve daha fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta Milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

 

Bilal DEDE tarafından yazıldı 2 Şubat 2016 Salı 16:43:00 Categories: Duyurular Futbol Futsal B2 - B3 GoalBall
Bu içeriği oyla 0 Oy