Türklerin tarih boyunca sahip oldukları fiziksel ve stratejik üstünlüklerinin arka planında yatan en önemli unsurlardan biri de sahip oldukları spor kültürüdür. Sporun kültürel bir olgu oluşunun somut göstergelerinden olarak zengin bir terminoloji, koruyucu kurumsal yapılanmalar ve sporu özendirici, geliştirici ve yaygınlaştırıcı yarışma biçimleri nesilden nesile aktarılarak yaşatılmıştır. 100. Yılını tamamlayan Cumhuriyetimizin sahip olduğu spor birikimini kuşatıcı bir yaklaşımla, devralınan miras, Cumhuriyet’in kazanımları ve gelecek yüzyıl perspektifleri kapsamında değerlendirmeyi ve kalıcı bir envanter oluşturmak amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi iş birliğinde 25-27 Nisan 2024 tarihlerinde “Cumhuriyet’in Kuruluşundan Türkiye Yüzyılına Türk Sporu Kongresi” düzenlenecektir.

Kongrede ana temalar olarak, Cumhuriyet’e aktarılan ve aktarılamayan spor mirası, Cumhuriyet’in ilk yüzyılında gençlik, spor ve spor eğitimi politikaları ile Türkiye yüzyılının gençlik ve spor vizyonu alan uzmanları tarafından değerlendirilirken; Cumhuriyet dönemi sporu ve gelecek vizyonu, eğitim, yönetim, organizasyon, işletme, mevzuat, ulusal teşkilatlanmalar, uluslararası üyelikler, geleneksel sporlar, yerel yönetimler, rekreasyon, sivil toplum kuruluşları, kalkınma planları, Olimpiyat oyunları, kadınların spora katılımı, branş gelişimi, millî bayramlar, uluslararasılaşma, spor ve diplomasi, üniversite sporları, okul sporları, yayıncılık, amatör spor, profesyonel spor, spor yüksek öğretimi, beden eğitimi ve spor dersleri, müfredat programları, çocuk ve spor, spor ekonomisi, spor hukuku, sporda etik konular, şiddet, spor ve sinema, spor ve sanat, spor ve çevre, spor ve turizm, spor ve azınlıklar, spor ve mesleki örgütlenmeler, spor müzeciliği, sporda araç-gereç üretimi ve teknolojisi, spor bilimlerinin gelişimi, yetenek arama ve geliştirme, izcilik, spor mükellefiyeti, öncü şahsiyetler, spor adamı yetiştirme, yabancı spor eğitmenleri, spor medyası ve askeri spor etrafında serbest bildirilerle ele alınacaktır.

Kongreye ana tema dışına çıkılmamak kaydıyla farklı konular da teklif edilebilir.

25 Mart 2024 Pazartesi 12:31:00 Categories: Duyurular
Bu içeriği oyla 1 Oy