GÖRME ENGELLİLER FUTBOL 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU

                                              GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

 18-30 Mart 2019 tarihlerinde Konya’ da açılacak olan Görme Engelliler Futbol 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursuna katılmaya hak kazanan kişiler aşağıdaki listede belirtilmiştir.

            Kursa katılma hakkı elde eden adayların, istenen evraklar ile  18.03.2019 tarihinde Teorik Dersler Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi içerisinde bulunan Beden Eğitimi Bölümü B2 Blok Zemin Kat 4 Nolu Salonda kayıt yerinde hazır bulunmanız gerekmektedir. Kurs açılış ve kayıt işlemleri  09.00 - 12.30 saatleri arasında belirtilen Salonda yapılacaktır.

Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

a)      4 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)      Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti. - (Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)      E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)      Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- 

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

g)      1. Kademe  Antrenör Belgesinin Tasdikli Sureti (1. Kademe Antrenör belgesinin aslı veya tasdikli sureti.)

h)      Banka Dekontu

 

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

        NOT: Adayların başvuru sırasında istenilen belgeleri  E-Devlet kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KONYA GÖRME ENGELLİLER FUTBOL 1. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA                              KATILMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ

 

S.NO

T.C. KİMLİK  NO

ADI

SOYADI

1

14*******20

ABDULLAH

ARGUZ

2

39*******60

HAVVA

KARATAŞ

3

50*******48

YALÇIN

ÖZDEMİR

4

42*******78

YUSUF

ŞATAY

5

14*******12

ALİ

YILKIRAN

6

52*******56

GAZİ

KOÇER

7

63*******66

GAMZE

OFLUOĞLU

8

47*******44

MUSA SADIK

KEMANCI

9

33*******70

SEDAT

GÖKDAŞ

10

47*******44

CAFER

ÖZDEMİR

11

34*******48

DOĞAN

ÖZÇELİK

12

68*******12

METEHAN

ÖZDEMİR

13

18*******22

ZEKERİYYA

ALTINTOP

14

25*******84

SERKAN

KORKMAZ

15

50*******42

ATAKAN

YILDIRIM

16

15*******62

MUSTAFA

ÇALI

17

33*******34

YAKUP

BOSTAN

18

21*******14

ERCÜMENT EKREM

DAVRAN

19

52*******34

GÖKHAN

YARICI

20

13*******90

RABİA

YÖRÜK

21

41*******64

ARİF

POLAT

22

16*******88

AYSEL

KALA

23

28*******28

SEMANUR

MUTLU

24

15*******06

ABDULLAH

ILGAZ

25

25*******46

KERİM

KELEŞ

26

17*******54

BERKAN

ZADIKAN

27

12*******34

FATİH

SAKİN

28

50*******70

FERHAT

TANRIVERDİ

29

49*******08

MAHİR

ATEŞ

30

60*******46

MEHMET

AVCI

31

61*******46

ŞEVVAL

SARILAR  

 

 

 

 

 

Bilal DEDE tarafından yazıldı 16 Mart 2019 Cumartesi 17:24:00 Categories: Futbol Futbol Futsal B2 - B3
Bu içeriği oyla 0 Oy