Federasyonumuz ile Spor Eğitim Dairesi İşbirliği içinde 19-30 Nisan 2010 tarihleri arasında Malatya İlinde  Goalball ve Futsal 1.Kademe Yardımcı Antrenör Kursu açılacaktır.

Kursa katılacak adayların aşağıda yazılı katılma şartlarına uygun olarak istenilen belgeler ile birlikte 19 Nisan 2010 tarihinde Saat : 08: 30 'da Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.


19 - 30 NİSAN 2010 TARİHLERİ ARASINDA MALATYA İLİNDE YAPILACAK OLAN GOALBALL VE FUTSAL 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR
1-) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak ( Bütün kademeler için geçerli olup Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.

2-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak.

3-) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla ; zimmet ihtilas ,irtikap,rüşvet hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye kullanma ,hileli iflas,gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakcılığı hariç kaçakcılık rsmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.

4-) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydı ile, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak.

5-) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve /veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSALARINA KATILKACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

1-) 4 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Orjinal Fotoğraf )

2-) Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti ( Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler –Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdik edilecektir.

3-) Savcılık iyi hal kağıdı ( Aslı )

4-) Sağlık Raporu ( Sağlık kuruluşlarından aslı )

5-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden cezalı olmadıklarına dair yazı ( aslı )

6-) Nüfus cüzdanı fotokopisi

7-) Kursa katılacak adaylar Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi TR 850001 2010 2120 000 6000071 hesabına30,00 TL yatırcaklardır.

NOT  
Kurs Ücreti kursa katılma hakkını kazanan kursiyerler tarafından ilgili hesaba yatırılacaktır.

Dekonta ‘’ Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı GOALBALL VE FUTSAL kursu ücreti olarak yazılacaktır.

 
Admin tarafından yazıldı 13 Nisan 2010 Salı 08:00:00 Categories: Futbol Futsal B2 - B3 GoalBall
Bu içeriği oyla 0 Oy