29-30 Eylül 2009 tarihleri arasında Ankara'da Futsal Gözlemci Semineri açılacaktır. Seminere katılacaklar 28 Eylül 2009 tarihine kadar dilekçelerini Federasyonumuzun 0 312 310 13 65 numaralı faksına göndermeleri gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen evraklar Kurs yerinde Kurs yetkilisine verilecektir.

Gözlemci olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;
 
1-T.C. Vatandaşı olmak,
 
2- En az Yüksek okul mezunu olmak
 
3-35 yaşından Küçük olmamak,
 
4-Sağlık durumunun Gözlemcilik  yapmaya müsait olduğunu gösterir rapor ibraz etmek,
 
5-Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tescil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
 
6-Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Disiplin Talimatına göre altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
 
7-Açılacak Gözlemci Semineri sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak,

8- Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 
Kursa Gelirken Getirilmesi Gereken Belgeler;
 
1-Son altı ay içinde çekinilmiş olan 4 adet Vesikalık Fotoğraf  
2-Nüfuz Cüzdanı Örneği
3- Sabıka Kaydı
4-Sağlık Raporu
5-Diplomanın aslı veya Noterden Tastikli Örneği 
6-Askerlik terhis belgesi veya ilişiği olmadığına dair belge

Tarih : 29 Eylül 2009
Yer :   SESAM 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kompleksi içi
Saat : 10: 00

 

 

Admin tarafından yazıldı 24 Eylül 2009 Perşembe 08:00:00 Categories: Futbol Futsal B2 - B3
Bu içeriği oyla 0 Oy

Gençlik ve Spor Bakanı

Mehmet Muharrem KASAPOĞLU

Spor Hizmetleri Genel Müdürü

Federasyon Başkanımız