Federasyonumuzun 2013 Yılı Faaliyet Programında yer alan Görme Engelliler Futsal Aday Hakem Kursu 11-12 Nisan 2013 tarihleri arasında Ankara'da açılacaktır.
 
Kursa katılacaklar 10 Nisan 2013 tarihi mesai bitimine kadar dilekçelerini Federasyonumuzun 0 312 310 13 65 numaralı faksına göndermeleri gerekmektedir.
 
Kurs Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
 
Aşağıda belirtilen evraklar Kurs yerinde Kurs yetkilisine verilecektir.

Hakem olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;
 
1-T.C. Vatandaşı olmak,
 
2-En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 
3- Hakem Kursuna başvuracak Adayların 18 yaşından küçük olmamak, 35 yaşından ( 1978 Doğumlu ) büyük olmamaları gerekmektedir.
 
4-Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir rapor ibraz etmek,
 
5-Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tescil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
 
6-Sporla ilgili her türlü disiplin ve ceza düzenlemeleri (7/1/1993 tarih ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre) ve Federasyon Ceza Talimatı kapsamında son üç yıl içinde bir defada 6 ay ve daha fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.
 
7-Açılacak aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak,
 
8-Kursa katılacak adaylar Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi 6298291 ( TR 59 0006 2000 7110 0006 2982 91 ) No’luhesabına 50.00.- TL. yatıracaklardır.
ÖNEMLI NOT: Kurs ücreti kursa katılma hakkini kazanan kursiyerler tarafından ilgili hesaba yatırılacaktır. Dekonta " FUTSAL ADAY  HAKEMLİK KURS ÜCRETİ " olarak yazılacaktır.
 
Yukarıda Kursiyerlerden istenilen evraklar Banka Dekontları ile birlikte Kurs Yöneticisine Eksiksiz olarak teslim edilecektir.
 
Kursa Gelirken Getirilmesi Gereken Belgeler;
1-Son altı ay içinde çekinilmiş olan 4 adet Vesikalık Fotoğraf
2-Nüfuz Cüzdanı Örneği
3- Sabıka Kaydı
4-Sağlık Raporu
5-Diplomanın aslı veya Çalıştığı Kurumca veya Noterden Tastikli Örneği
6- Yukarıda Kursiyerlerden istenilen evraklar Banka Dekontları ile birlikte Kurs Yöneticisine Eksiksiz olarak teslim edilecektir.
 

 

Admin tarafından yazıldı 4 Nisan 2013 Perşembe 08:00:00 Categories: Duyurular Futbol Futsal B2 - B3
Bu içeriği oyla 0 Oy