Futbol - Futsal Aday Hakem Kursu 28-29 Mart 2020 tarihleri arasında Bursa'da açılacaktır.

Gerekli bilgilendirmeyi aşağıda görebilirsiniz. Ayrıca bilgileri indirmek için tıklayınız.

 

A-HAKEM OLABİLME ŞARTLARI

B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

C-ADAY HAKEM KURS PROGRAMI

 

YENİ ADAY HAKEMLER İÇİN BİLGİLENDİRME

A-HAKEM OLABİLME ŞARTLARI

Madde 22- Hakem olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

a)T.C Vatandaşı olmak,

b)En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)18 yaşından küçük, 36 yaşından büyük olmamak,

d)Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir rapor ibraz etmek,

e)Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tescil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
f)7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

g)Açılacak aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak,

 

YENİ ADAY HAKEMLER İÇİN

 

B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-2 adet vesikalık fotoğraf,

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi

4-Tek hekimlik sağlık raporu,

5- Aday Bilgi Formu. Not: Kurs yerinde eğitmenler tarafından verilecek.

6-İl spor müdürlüklerinden alınacak olan cezası olmadığına dair yazı

7-Sabıka kaydı belgesi

8-Kurs Ücreti Dekontu. Kurs Ücreti: 150TL dir.

Hakem kursuna katılabilmek için istenilen belgeler

2)En az Lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi (ASLI GİBİDİR)

3) Kimlik fotokopisi,

4)Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir sağlık raporu

5)Adli sicil raporu

6) İkamet ettiği ilin gençlik hizmetleri spor il müdürlüğünden ceza almadığına dair yazı,

7) Dört adet fotoğraf,

8) Hakem kurs ücretini yatırdığını gösteren banka dekontu,

 

Not: istenilen belgeler, kursun başladığı gün kurs yöneticisine teslim edilmek zorundadır, belgeleri eksik olanlar kursa alınmayacaktır.

 

Başvuru yapmak isteyenlerin en geç 25 MART 2020  SAAT 13:00'A kadar federasyonun 0312 432 00 52  numaralı faksına yada gesfed@gmail.com  mail adresine dilekçelerini göndermeleri gerekmektedir.

 

Kursa katılacak adaylar 25 Mart 2020 tarihine kadar Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun TEB Bankası (TR95 0003 2000 0000 0063 9753 37 ) No’lu hesabına 150.00-TL yatırarak Dekonta ‘’Futbol Futsal Hakemlik Kurs Ücreti’’ olarak yazılacaktır. Ücret yatırmayan Adaylar kursa alınmayacaktır.

 

Not:   istenilen belgeler ve belirlenen hakem ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu kursun başladığı gün kurs görevlisine teslim edilmek zorundadır,  belgeleri eksik olanlar kursa alınmayacaktır.

  • Uygulama yapılacağı için adaylarımızın yanlarında eşofman, spor ayakkabısı ve Düdük bulundurmaları gerekmektedir.
  • Yapılacak yazılı uygulama ve sözlü sınavlarının her birin den 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklardır.
  • Yapılacak sınavların saati kurs esnasında eğitmenlerce belirlenecektir.

Kursa katılmak isteyen adayların istenen belgeler ve banka dekontu ile birlikte 25 Mart 2020 tarihinde Saat 13:00'a kadar federasyonumuz e-mailine mail göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca belgelerin asıllarını kursa gelirken yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

 

C-ADAY HAKEM  KURS  PROGRAMI

KURS YERİ: BURSA TOHM

28 Mart Cumartesi

9:00 : Açılış, yoklama  ve seminere gelen hakemlerin değişen bilgi ve adreslerinin alınması gerekli  evrakların teslim edilmesi.

10:30 - 12:30 : HAKEMLİĞE GİRİŞ VE HAKEM OLMA BECERİLERİ NELERDİR.

12:30 -13:30: Öğle yemeği arası.

13:30 - 15:00 : 2017-2021 B1 Futbol oyun kurallarının anlatımı.

ARA:15 DK.

15:15 -17:45: 2017-2021 B2-B3 oyun kurallarının anlatımı.

29 Mart Pazar

9:00 : Açılış, yoklama 

09:30 - 12:30 : Saha uygulamaları 

12:30 -13:30: Öğle yemeği arası.

13:30 – 14:30 Yazılı Sınav

ARA:15 DK.

14:45 -16:15: Saha uygulama sınavı

ARA:30 DK.

16:45-17:30: Sonuçların açıklanması ve genel değerlendirme.Kapanış.

Eren Yıldırım tarafından yazıldı 9 Mart 2020 Pazartesi 15:20:00 Categories: Duyurular Futbol Futbol Futsal B2 - B3
Bu içeriği oyla 0 Oy