Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu

GSGM Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Federasyonumuz işbirliği ile 2.Kademe Goalball Antrenörlük Kursu 25 Ocak 09 Şubat 2010 tarihleri arasında Kahramanmaraşta açılacaktır.Kursa 1.kademe Goalball Antrenörlük belgesine sahip olanlar başvurabileceklerdir.

25 OCAK-09 ŞUBAT 2010TARİHLERİ ARASINDA KAHRAMANMARAŞ ’DA YAPILACAK OLAN 2.KADEME GOALBALL ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR
a)      En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
b)      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
c)      Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi  ceza almamış olmak,
d)      En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
e)      07 /01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak,
 
ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN
 İSTENEN BELGELER
a)      4 adet vesikalık fotoğraf (orijinal)
b)      Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti-(Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler-Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdik edilecektir ).
c)      Sağlık raporu – (sağlık kuruluşlarından)-(aslı)
d)      Savcılık iyi hal kağıdı - (aslı)
e)      Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı -(aslı)
f       Nüfus cüzdanı fotokopisi
g)      1.Kademe antrenör belgesi (aslı veya fotokopisi)
h)      1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalıştığını belgelemek,
i)        Kursa katılacak adaylar Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi TR850001 2009 2120 000 6000071 hesabına35.00.-TL. yatıracaklardır.
 
NOT:
Kurs ücreti kursa katılma hakkını kazanan kursiyerler tarafından ilgili hesaba yatırılacaktır.
 
Dekonta “Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı GOALBALLkursu ücreti” olarak yazılacaktır.
 
 
                                                                                                                 Alettin ÇILGIN
                                                                                                    Spor Eğitimi Dairesi Başkan
ADRES: GSGM Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı Süleyman Sırrı Sokak No.3        
Yenişehir / ANKARA
TEL: (0312) 430 33 06 / 322                                                                                                                     
 

 

Admin tarafından yazıldı 19 Ocak 2010 Salı 08:00:00 Categories: GoalBall
Bu içeriği oyla 0 Oy