Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu

27 - 28 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE GOALBALL ADAY HAKEM KURSU ANKARA MİTHAT ENÇ GÖRME ENGELLİLER OKULUNDA AÇILACAKTIR.

Hakem olarak başvuru için gerekli şartlar;

a)T.C. Vatandaşı olmak,

b)En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)18 yaşından küçük, 31 yaşından büyük olmamak,

d)Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir sağlık raporu ibraz etmek,

e)Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tescil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
f)Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Disiplin Talimatına göre altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

g)Açılacak aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak,

 

Başvuru yapmak isteyenlerin en geç 25 Haziran 2015 tarihine kadar federasyonun 0312 310 13 65 numaralı faksına dilekçelerini göndermeleri gerekmektedir.

 

Kursa katılacak adaylar en geç 25 Haziran 2015 tarihine kadar Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun Garanti Bankası Anafartalar Şubesi  711 / 6298291 (TR 59 0006 2000 7110 0006 2982 91) No’lu hesabına 150.00-TL yatırarak Dekonta ‘’Goalball Hakemlik Kurs Ücreti’’ olarak yazılacaktır.

KURSA KATILACAK ADAYLARIN 27/06/2015 TARİHİNDE SAAT 09:30 DA ANKARA MİTHAT ENÇ GÖRME ENGELLİLER OKULUNDA 4 ADET FOTOĞRAF, BAŞVURU PARASININ YATIRILDIĞINI GÖSTEREN MAKBUZ VE EŞOFMAN İLE HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.

 

 

Bilal DEDE tarafından yazıldı 11 Haziran 2015 Perşembe 17:54:00 Categories: GoalBall
Bu içeriği oyla 0 Oy